کلامِ مفسر اعظم ہند


ماہنامہ یاد گار رضا کے اجراء کے موقع پر کہا گیا فارسی کلام

مجلہ کہ ایدون بدیسان برآمد

بایزد کہ ارمانِ ارمان بر آمد

بعلمِ کلام آمدہ ما تریدی

بفقہ حنیفی چو نعمان بر آمد

بہ بزمِ روایت زانوارِ سنت

بمصباح مشکوۃ ایمان بر آمد

صلائے تعرف صدائے تصوف

بگوش حقیقت نیو شان بر آمد

نشیدی حجازی بہ گلبام بلبل

سرودے ز گلبانگ مستان بر آمد

بشعر و سخن بلبلے خوشنوا

بصحن گلستان غزلخوان بر آمد

خوشا نسخۂ از اشاراتِ حکمت

شفائے دل و راحت جان بر آمد

بیادِ رضا یادگارِ رضا

تسلی دہ درد ہجراں بر آمد

براہیمؔ چوں غروراداد جنبش

غریو از ہز برے نیستان بر آمد

Menu